elementary

 • 121elementary analysis — elementinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminių elementų radimas ir nustatymas. atitikmenys: angl. elemental analysis; elementary analysis rus. элементный анализ …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 122elementary particle — elementarioji dalelė statusas T sritis chemija apibrėžtis Dalelė, kurios šiuo metu nemokame suskaldyti į mažesnes. atitikmenys: angl. elementary particle; fundamental particle; subatomic particle; ultimate particle rus. субатомная частица;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 123elementary particle — elementarioji dalelė statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausia materijos dalelė, kuri nėra atomas ar atomo branduolys (išskyrus protoną). atitikmenys: angl. elementary particle; fundamental particle; subatomic particle; ultimate particle rus …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 124elementary charge — elementarusis krūvis statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausias teigiamas ar neigiamas elektros krūvis, lygus ± 1,6022·10⁻¹⁹ C. santrumpa( os) e atitikmenys: angl. elementary charge rus. элементарный заряд …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 125elementary cell — elementarusis narvelis statusas T sritis chemija apibrėžtis Mažiausias gretasienis, kurį daug kartų išilgai briaunų perstumiant erdvėje galima sudaryti visą kristalinę gardelę. atitikmenys: angl. elementary cell; unit cell rus. элементарная… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 126elementary reaction — paprastoji reakcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Vienos pakopos reakcija. atitikmenys: angl. elementary reaction; one step reaction; simple reaction rus. одностадийная реакция; простая реакция; элементарная реакция ryšiai: sinonimas –… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 127elementary substance — vieninė medžiaga statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga sudaryta iš vienos rūšies atomų. atitikmenys: angl. elementary substance rus. простое вещество …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 128elementary superphosphate — superfosfatas statusas T sritis chemija apibrėžtis Fosforo trąša, Ca(H₂PO₄)₂ ir CaSO₄ mišinys. atitikmenys: angl. elementary superphosphate; simple superphosphate; superphosphate rus. обычный суперфосфат; простой суперфосфат; суперфосфат ryšiai:… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas